Czym zajmuje się fundacja zapomniani?

Fundacja w projekcie zapomniani zajmuje się pokazywaniem różnej wiedzy z lat 1800-1939 na temat powiatu sochaczewskiego. Fozm na stronie zapomniani publikuje życiorysy ludzi spoczywających na pobliskich nekropoliach, a także różne ciekawe fotografie, dokumenty z tamtego wieku. Historia tego regionu nie jest tylko wydarzeniami, które miały miejsce w tych latach, to również mieszkańcy m.in. kapłani, przedsiębiorcy, działacze społeczni, którzy swoją patriotyczną postawą przyczynili się do rozwoju Mazowsza. Ich działanie skierowane jest do młodych ludzi, którzy wielokrotnie nie znają historii tego regionu i nie dysponują wiedzy na temat ludzi walczących o ziemię sochaczewskie. Na stronie znajdziemy życiorysy ludzi, które zmarły przed wybuchem Drugiej Wojny Światowej, fotografie nagrobków, a także dokumenty oraz artykuły z prasy z tamtych czasów.

Wielokrotnie osoby starsze tacy jak historycy, dziennikarze, działacze kultury znają opisywane wydarzenia z różne perspektywy, strona zapomniani ma dostarczyć im wiedzę wielowiekowego dziedzictwa ziemi mazowieckiej. Fozm czyli Fundacja Ochrony Zabytków Mazowsza zorganizowała projekt zapomniani, który ma na celu przypomnienie ludzi, które dzięki swoim majątkiem, pracą społeczną przyczyniły się do rozwoju Mazowsza. Na stronie dodawane są życiorysy ludzi spoczywających na cmentarzach dawnego regionu sochaczewskiego. W planach Fozm jest rozwijanie serwisu zapomniani, aby więcej ludzi poznało istotne osoby tego regionu.

fozm zapomniani