Kurs astrologii

Zachęcamy na kursy astrologii w Stolicy. Astrologia to dyscyplina myśli o tradycji stosującej kilku tysięcy lat. Dyscyplinę ową stosowano oraz wykorzystuje się wciąż w działalności. Jest ona jeszcze żywa i uczona. Umiejętność astrologii, a co za tym idzie zdolność interpretacji osobistego kosmogramu urodzeniowego wspiera świadomie zarządzać własnym przeznaczeniem. Odkrywając podstawy astrologiczne mamy szansa interpretacji kosmogramów osób nam drogich lub całkowicie nieznajomych. W okresie kursu zrozumiale wyjaśnione zostaną wszystkie konieczne czynniki astrologicznego abecadła, dzięki czemu uczestnik nabędzie wiedzę interpretacji horoskopu.Tematem zainteresowań kursu astrologii dla początkujących będą między innymi:

symbolika astrologiczna, astrologia

zaznajomienie z energetyką planet i faz (znaków) Zodiaku,

teoria archetypów, omówienie przypadków – wzorce mitologiczne, literackie i filmowe,

dwadasamsy i dekanaty – podział faz Zodiaku,

aspekty planet (relacje kątowe pomiędzy planetami w horoskopie),

sektory (domy) horoskopu, Ascendent, Medium Coeli,

rektyfikacja horoskopu – podstawowe techniki poszukiwania i określania godziny urodzenia,

pojęcie dominanty horoskopu,

praktyczne zajęcia interpretacji horoskopów, odkrywanie potencjałów,

prognoza astrologiczna (tranzyty, progresje, daty stałe) – planowanie osobistego rozwoju zgodnie ze swoimi potrzebami i osobistym rytmem życia,

astrologia porównawcza (połączenia energii w relacjach interpersonalnych, stosunkach partnerskich),

relokacje (mapy rozwoju potencjałów osobistych) – Twoje miejsce w świecie (astrokartografia, przestrzeń lokalna),

warsztat i etyka profesji astrologa,
kurs astrologii dla początkujących dokonuje się w trakcie 2 weekendów. Jest zatem kurs dla osób, które dopiero startują naukę Królewskiej Wiedzy.


Grupa kursowa ma przeważnie od 6 do 10 osób. Po zakończeniu kursu uczestnicy dostają imienne dyplomy.


Zachęcamy do zapisania się na zajęcia już dziś! Astrologia to nie tylko pasjonujące zajęcie ale też świadomość o sobie i otaczającym nas świecie. Nie poprzez przypadek szwajcarski lekarz Carl Gustav Jung zdefiniował astrologię jako „sumę wiedzy psychologicznej starożytności”. Poznaj jej podstawy – będzie to doskonale spożytkowany okres w Twoim życiu i najlepsza lokata – lokata w siebie.